Semester Learning Plan

Semester 1
 • IFC11A3 – Matematika
 • IFC11B3 – Fisika
 • IFC11C3 – Pancasila
 • IFC110X2 – Pendidikan Agama
 • IFC11J2 – Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
 • IFC11K2 – Pengantar Maritim, Transportasi, dan Logistik
 • IFC11L4 – Algoritma dan Pemrograman
Semester 2
 • IFC12M2 – Bahasa Indonesia
 • IFC12N2 – Kewarganegaraan
 • IFC12O3 – Matematika Diskrit
 • IFC12P4 – Algoritma dan Struktur Data
 • IFC12Q4 – Pemrograman Sistem Komputer
 • IFC12R3 – Aljabar Linear
Semester 3
 • IFC21A4 – Pemrograman Beroriantasi Objek
 • IFC21B4 – Perancangan Basis Data
 • IFC21C4 – Jaringan Komputer
 • IFC21D3 – Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak
 • IFC21E3 – Pengolahan Citra Digital
 • IFC21F3 – Probabilitas dan Statistika
Semester 4
 • IFC22G4 – Perancangan dan Analisis Algoritma
 • IFC22H4 – Pemrograman Jaringan
 • IFC22I3 – Interaksi Manusia dan Komputer
 • IFC22J3 – Kecerdasan Buatan
 • IFC22K4 – Pemrograman Web
 • FIC22L3 – Pemodelan dan Simulasi
Semester 5
 • IFC31A3 – Pemrograman Mobile
 • IFC31B3 – Keamanan Informasi dan Jaringan
 • IFC31C3 – Komputasi Cerdas
 • IFC31D3 – Bahasa Inggris
 • IFC31E3 – Manajemen Perangkat Lunak
 • IFCXXX3 – Mata Kuliah Wajib Peminatan
 • IFCXXX3 – Mata Kuliah Wajib Peminatan
Semester 6
 • IFC32O3 – Internet of Things
 • IFC32P3 – Pemrograman Geospasial
 • IFC32Q3 – Penjaminan Mutu Perangkat Lunak
 • IFC32R2 – Metode Penelitian dan Pengembangan
 • IFCXXX3 – Mata Kuliah Pilihan Wajib Peminatan
 • IFCXXX3 – Mata Kuliah Pilihan Prodi/MBKM
 • IFCXXX3 – Mata Kuliah Pilihan Prodi/MBKM

Semester 7
 • IFC40A2 – Kerja Praktek
 • IFC40B2 – Tugas Akhir 1
 • IFC40C2 – Teknopreneur
 • IFCXXX3 – Mata Kuliah Pilihan Prodi/MBKM
 • IFCXXX3 – Mata Kuliah Pilihan Prodi/MBKM
 • IFCXXX3 – Mata Kuliah Pilihan Prodi/MBKM
Semester 8
 • IFC40L4 – Tugas Akhir 2
 • IFCXXX3 – Mata Kuliah Pilihan Prodi/MKBM

Pendidikan Agama

MK Pilihan Semester V
 • IFC21F3 – Pemrograman Berbasis Perangka Kerja
 • IFC21G3 – Pemrograman Berbasis Antarmuka
 • IFC21H3 – Teknik Kompilator
 • IFC21I3 – Machine/Deep Learning
 • IFC21J3 – Visi Komputer
 • IFC21K3 – Sistem Temu Kembali Informasi
 • IFC21L3 – Jaringan Nirkabel
 • IFC21M3- Teknologi Antar Jaringan
 • IFC21N3 – Jaringan Multimedia
MK Pilihan Semester VI
 • IFC32R3- Pemrograman Kompetitif
 • IFC32S3 – Kompresi Data
 • IFC32T3 – Pemrograman Fungsional
 • IFC32U3 – Sistem Pakar
 • IFC32V3 – Pengenalan Pola
 • IFC32W3 – Analisis Jejaring Sosial
 • IFC32X3 – Sistem Terdistribusi
 • IFC32Y3- Komputasi Awan
 • IFC32Z3 – Forensika Digital
MK Pilihan Semester VII
 • IFC41F3- Pemrograman Logika
 • IFC41G3 – Pemrograman SEO
 • IFC41H3 – Penggalian Data
 • IFC41I3 – Hybrid Machine Learning
 • IFC41J3- Komputasi Bergerak dan Tertanam
 • IFC41K3 – Komputasi Pervasive dan Jaringan Sensor
MK Pilihan Semester VIII
 • IFC42M3 – Pengembangan dan Analisis Algoritma
 • IFC42N3 – Pemrograman Paralel
 • IFC42O3 – Big Data
 • IFC42P3 – Pemrosesan Bahasa Alami
 • IFC42Q3 – Teknologi Blockchain
 • IFC42R3 – Perancangan Keamanan Sistem dan Jaringan
 • IFC42S3 – Topik Khusus Sistem Transportasi Cerdas
 • IFC42T3 – Topik Khusus Sistem Logistik Cerdas
 • IFC42U3 – Topik Khusus Sistem Maritim Cerdas
MK Pilihan MBKM Semester VI
 • IFC3013- Asisten Mengajar (MBKM)
 • IFC3023 – Kuliah Kerja Nyata Tematik 1 (MBKM)
 • IFC3033 – Kuliah Kerja Nyata Tematik 2 (MBKM)
 • IFC3043 – Magang 1 (MBKM)
 • IFC3053 – Magang 2 (MBKM)
 • IFC3063 – Magang 3 (MBKM)
 • IFC3073 – Magang 4 (MBKM)
 • IFC3083 – Magang 5 (MBKM)
 • IFC3093 – Magang 6 (MBKM)
 • IFC30A3 – Penelitian 1 (MBKM)
 • IFC30B3 – Penelitian 2 (MBKM)
 • IFC30C3 – Penelitian 3 (MBKM)
 • IFC30D3 – Pertukaran Pelajar 1 (MBKM)
 • IFC42E3 – Pertukaran Pelajar 2 (MBKM)